دانلود زیر نویس فارسی سریال Psychopath Diary

 دانلود زیر نویس فارسی سریال  Psychopath Diary

زیر نویس دفتر خاطرات روانی, زیر نویس فارسی دفتر خاطرات روانی, دانلود زیر نویس دفتر خاطرات روانی, دانلود سریال دفتر خاطرات روانی, زیرنویس سریال دفتر خاطرات روانی, دانلود زیر نویس سریال دفتر خاطرات روانی, سریال دفتر خاطرات روانی, زیر نویس Psychopath Diary, زیر نویس فارسی Psychopath Diary, دانلود زیر نویس Psychopath Diary, دانلود سریال Psychopath Diary, زیرنویس سریال Psychopath Diary, دانلود زیر نویس سریال Psychopath Diary, سریال Psychopath Diary, سریال کره ای Psychopath Diary, زیر نویس سریال کره ای Psychopath Diary, سریال کره ای , دانلود سریال کره ای , سریال کره ای عاشقانه , میکس کره ای , زیرنویس چسبیده ,

عنوان فارسی : دفتر خاطرات روانی
عنوان انگلیسی : Psychopath Diary

در مورد فردی است که درحال فرار از جایی است و در این بین با یک قتل مواجه می شود و در هنگام فرار از انجا او با یک ماشین تصادف می کند و پس از بهوش امدن هیچی از ماجرا را به یاد نمی اورد و کلا خافظه خود را از دست داده و است اما در این بین او که حتی اسم خود را به یاد نمی آورد اما میبیند که یک دفنرچه همراهش است که این دفترچه اطلاعاتی در ان هست که در مورد اوست که او را بیش از پیش گیج و به فکر فرو میبرد


E01 📥 دانلود زیر نویس


E02 📥 دانلود زیر نویس


E03 📥 دانلود زیر نویس


E04 📥 دانلود زیر نویس


E05 📥 دانلود زیر نویس


E06 📥 دانلود زیر نویس


E07 📥 دانلود زیر نویس


E08 📥 دانلود زیر نویس


E09 📥 دانلود زیر نویس


E10 📥 دانلود زیر نویس


E11 📥 دانلود زیر نویس


E12 📥 دانلود زیر نویس


E13 📥 دانلود زیر نویس


E14 📥 دانلود زیر نویس


E15 📥 دانلود زیر نویس


E16 📥 دانلود زیر نویس

منبع : www.vinadl.host

    نظرات بسته شده اند