نتایج آرشیو " زیر نویس فارسی انتقام گرفتن "

دانلود زیر نویس فارسی سریال Take Revenge

 دانلود زیر نویس فارسی سریال  Take Revenge

زیر نویس انتقام گرفتن, زیر نویس فارسی انتقام گرفتن, دانلود زیر نویس انتقام گرفتن, دانلود سریال انتقام گرفتن, زیرنویس سریال انتقام گرفتن, دانلود زیر نویس سریال انتقام گرفتن, سریال انتقام گرفتن, زیر نویس Take Revenge, زیر نویس فارسی Take Revenge, دانلود زیر نویس Take Revenge, دانلود سریال Take Revenge, زیرنویس سریال Take Revenge, دانلود زیر نویس سریال Take Revenge, سریال Take Revenge, سریال کره ای Take Revenge, زیر نویس سریال کره ای Take Revenge, سریال کره ای , دانلود سریال کره ای , سریال کره ای عاشقانه , میکس کره ای , زیرنویس چسبیده ,

عنوان فارسی : انتقام گرفتن
عنوان انگلیسی : Take Revenge

داستان این سریال درباره اشخاصی است که اتفاقاتی در زندگی آنها موجب ایجاد حس انتقام شده است. اکنون آنها به هر نحوی تلاش می کنند که انتقام خود را از کسانی که به آنها آسیب رسانده اند، بگیرند.


E01 📥 دانلود زیر نویس


E02 📥 دانلود زیر نویس


E03 📥 دانلود زیر نویس


E04 📥 دانلود زیر نویس


E05 📥 دانلود زیر نویس


E06 📥 دانلود زیر نویس


E07 📥 دانلود زیر نویس


E08 📥 دانلود زیر نویس


E09 📥 دانلود زیر نویس


E10 📥 دانلود زیر نویس


E11 📥 دانلود زیر نویس


E12 📥 دانلود زیر نویس


E13 📥 دانلود زیر نویس


E14 📥 دانلود زیر نویس


E15 📥 دانلود زیر نویس


E16 📥 دانلود زیر نویس


E01 📥 دانلود زیر نویس


E02 📥 دانلود زیر نویس


E03 📥 دانلود زیر نویس


E04 📥 دانلود زیر نویس


E05 📥 دانلود زیر نویس


E06 📥 دانلود زیر نویس


E07 📥 دانلود زیر نویس


E08 📥 دانلود زیر نویس


E09 📥 دانلود زیر نویس


E10 📥 دانلود زیر نویس


E11 📥 دانلود زیر نویس


E12 📥 دانلود زیر نویس


E13 📥 دانلود زیر نویس


E14 📥 دانلود زیر نویس


E15 📥 دانلود زیر نویس


E16 📥 دانلود زیر نویس

منبع : www.vinadl.host