نتایج آرشیو " زیر نویس فارسی The Game: Towards Zero "

دانلود زیر نویس فارسی سریال The Game: Towards Zero

 دانلود زیر نویس فارسی سریال  The Game: Towards Zero

زیر نویس بازی به سوی صفر, زیر نویس فارسی بازی به سوی صفر, دانلود زیر نویس بازی به سوی صفر, دانلود سریال بازی به سوی صفر, زیرنویس سریال بازی به سوی صفر, دانلود زیر نویس سریال بازی به سوی صفر, سریال بازی به سوی صفر, زیر نویس The Game: Towards Zero, زیر نویس فارسی The Game: Towards Zero, دانلود زیر نویس The Game: Towards Zero, دانلود سریال The Game: Towards Zero, زیرنویس سریال The Game: Towards Zero, دانلود زیر نویس سریال The Game: Towards Zero, سریال The Game: Towards Zero, سریال کره ای The Game: Towards Zero, زیر نویس سریال کره ای The Game: Towards Zero, سریال کره ای , دانلود سریال کره ای , سریال کره ای عاشقانه , میکس کره ای , زیرنویس چسبیده ,

عنوان فارسی : بازی به سوی صفر
عنوان انگلیسی : The Game: Towards Zero

در مورد کاراگاهی هست به نام کیم تائه پیونگ با بازی تکیون او که دارای یک توانایی و یا ویژگی خاص هست که اگر به شما نگاهی در چشمانتان بیندازد میتواند زمان مرگ شما را ببینید و حتی اون این توانایی را دارد که کمی قبل از مرگ شما را هم ببینید او این توانایی خود را به صورت یک گیفت یا هدیه می بیند و با این قضیه مشکلی ندارد اما به تازگی یک کارگاه به بخش جنایی اومده که کیم تائه پیونگ نمیتواند لحظه مرگ او را ببیند و همین سر اغازی می شود بر این ماجرا که ادامه اش رو در سریال کره ای بازی به سوی صفر خواهیم دید


E01-E02 📥 دانلود زیر نویس


E03-E04 📥 دانلود زیر نویس


E05-E06 📥 دانلود زیر نویس


E07-E08 📥 دانلود زیر نویس


E09-E10 📥 دانلود زیر نویس


E11-E12 📥 دانلود زیر نویس


E13-E14 📥 دانلود زیر نویس


E15-E16 📥 دانلود زیر نویس


E17-E18 📥 دانلود زیر نویس


E19-E20 📥 دانلود زیر نویس


E21-E22 📥 دانلود زیر نویس


E23-E24 📥 دانلود زیر نویس


E25-E26 📥 دانلود زیر نویس


E27-E28 📥 دانلود زیر نویس


E29-E30 📥 دانلود زیر نویس


E31-E32 📥 دانلود زیر نویس

زیرنویس کامل فصل📥 دانلود زیر نویس

منبع : www.vinadl.host